Monthly Archive: September 2015

EN

Drawing the future of the VUB

Though government budgets are being cut, improvements to facilities and services at the VUB – the Vrije Universiteit Brusssel – can and should be improved by organising things in a smarter way. Based on general impressions and contact...

NL

Colourless green ideas sleep furiously

Kleurloze groene ideeën slapen driftig/onrustig/heftig/razend/verwoed – deze bijzondere zin is een hersenspinsel van de Engelse taalkundige Chomsky. Hij liet daarmee zien dat een zin weliswaar grammaticaal correct kan zijn, maar de betekenis onzinnig. Toen ik deze zin vrijdag...