Piratenpartij vliegt uit de bocht

Terwijl de Piratenpartij pretendeert voor minder politiek en meer democratie te zijn, doen ze volop mee met de politieke spelletjes tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In het heetst van de verkiezingsstrijd vliegen ze daarmee uit de bocht met een vergelijking met GroenLinks die vol staat met desinformatie. De bold statements ontkracht.

GroenLinks heeft een lijstverbinding met PvdA. Een stem op GroenLinks is dus een stem voor het huidige regeringsbeleid.

Terwijl de Piratenpartij met trots samenwerkt met De Groenen, heeft GroenLinks slechts een lijstverbinding. Dat betekent niet dat GroenLinks het regeringsbeleid steunt: de lijstverbinding is niet op landelijk maar op provinciaal niveau. Er wordt niet samengewerkt met de PvdA, wel wordt voorkomen dat stemmen naar een rechts blok gaan.

Partijen met een lijstverbinding profiteren van reststemmen (stemmen die verkregen zijn, maar die niet genoeg zijn om een zetel te krijgen). Zonder lijstverbinding worden deze reststemmen weggegooid, met lijstverbinding worden deze reststemmen opgeteld met de reststemmen van de andere partij. Als dat bij elkaar genoeg is voor een nieuwe zetel, gaat die zetel naar de partij die de meeste restzetels aanleverde.

GroenLinks en PvdA doen onder hun eigen naam en met het eigen verkiezingsprogramma mee aan de verkiezingen maar streven naar een zo sterk mogelijke afvaardiging van linkse partijen in de provincie. In de provinciale staten zullen ze ieder hun eigen beleid zo goed mogelijk proberen uit te voeren.

GroenLinks denkt niet buiten de groene box. Veel groene oplossingen van GroenLinks grijpen terug op conservatieve, anti-technologische ideeën.

GroenLinks gaat voor groen en sociaal, maar we houden niet van technologisch determinisme. GroenLinks kijkt objectief wanneer en hoe technologie ons verder kan helpen naar een duurzamer wereld. Een paar voorbeelden.

De ontwikkeling van duurzame energie gaat niet vanzelf. GroenLinks is voor windmolens, voor zonnepanelen. In Duitsland is bewezen dat deze technologische hoogstandjes kunnen zorgen voor een omslag in het aanbod van duurzame energie en groene banen.

Om in Europa kunnen we geen energie-zekerheid garanderen zonder technologie. Hoogspanningsnetten van verschillende landen moeten gekoppeld worden en dit kan niet zonder technologische aanpassingen. Er worden al sinds 2012 debatten gevoerd over de noodzaak en implicaties van de smart grid in Nederland.

In Europa pleit Bas Eickhout ervoor om duurzaamheidscriteria vast te leggen voor het investeringsplan van € 21 miljoen. GroenLinks is niet tegen deze investeringen, maar vindt wel dat Europese gelden geïnvesteerd moeten worden in energiebesparing, infrastructuur voor duurzame energie en de kenniseconomie. Er wordt ingezet op technisch vernuft in plaats van technologische dinosauriërs: Er mag geen publiek geld naar kolen- of kerncentrales of andere schadelijke projecten.

Judith Sargentini en Liesbeth van Tongeren werken hard om onze privacy te beschermen, netneutraliteit veilig te stellen en open source te promoten. Hier zit GroenLinks op één lijn met de Piratenpartij.

GroenLinks denkt na hoe technologische middelen zoals drones verantwoord ingezet kunnen worden. We erkennen dat ook oorlogsvoering verandert en grijpen niet terug anti-technologische ideeën. Wel is er een debat nodig over de juridische, morele en operationele kaders van deze nieuwe wapensystemen.

Tenslotte is ook het volgende punt een voorbeeld hoe wij investeren in technologische ontwikkeling in plaats van het ondersteunen van oude technologieën.

GroenLinks is tegen de onderzoeksreactor in Petten, terwijl hier voor 33% van de medicijnen tegen kanker worden gemaakt over de hele wereld (Pallas levert geen kernenergie, maar alleen medicijnen). Alternatieve productiemethoden zijn er nog niet voldoende. Zonder deze reactor worden kankerpatiënten dus medicijnen onthouden die ze hard nodig hebben.

GroenLinks is inderdaad tegen een provinciale investering van € 40 miljoen in een nieuwe kernreactor. Die reactor produceert medische isotopen, welke nodig zijn bij de behandeling van kankerpatiënten. Maar de Piratenpartij schetst hier onterecht het beeld dat wij deze kankerpatiënten hun medicijnen onthouden. Integendeel. GroenLinks kiest liever voor goedkopere, kleinschaliger en veiliger productie van deze isotopen. Door te kiezen voor deeltjesversnellers in ziekenhuizen maken we door lagere kosten isotopen toegankelijker voor patiënten. Bovendien zadelen we bewoners in de regio daarmee niet op met hoogradioactief afval.

Ja, de ontwikkeling van deze deeltjesversnellers is nog in volle gang en wetenschappers zijn het nog niet eens over of de huidige cyclotrons net zoveel kunnen als de onderzoeksreactor. Wel is het duidelijk dat de ontwikkelingen door gaan. Ook over de snelheid van deze ontwikkelingen zijn wetenschappers het onderling niet eens, maar conservatieve schattingen gaan uit van één a twee decennia voordat cyclotrons de productiemogelijkheden van een reactor kunnen evenaren. Tegelijkertijd kan de nieuwe reactor op z’n vroegst in 2025 in werking treden. Technische ontwikkelingen gaan heel snel als ze de ruimte en mogelijkheden krijgen en er druk op staat. Die 40 miljoen kunnen we beter in de ontwikkeling van toekomstbestendige productiemethoden besteden.

De volledige motivatie van Titia van Leeuwen in de Statenvergadering van Noord-Holland om de investering niet te steunen kun je vinden op de website van GroenLinks.

Gezien de desinformatie van de Piratenpartij wil ik de volgende oproep doen aan alle kiezers:

Verkiezingsposter Piratenpartij 2012

Image(s)/Beeld: “Poster Piratenpartij 2015beeldcitaat, oorspronkelijk gepubliceerd op Twitter by/door Matthijs Pontier; “Verkiezingsposter Piratenpartij 2012released into the public domain by/door Pirate Party of Sweden.

You may also like...